Priser

Vårt salær beregnes med utgangspunkt i medgått tid. Timeberegningen skal være basert på effektiv og nødvendig tidsbruk. Imidlertid vil oppdragets art, dets verdi og det resultat som er oppnådd ha betydning i vurderingen.

Vår timepris varierer fra kr. 1.000 - 2.250 per time. Første telefonsamtale er uten kostnad. Det vil påløpe 25% merverdiavgift på salæret. I forbindelse med saken kan det i tillegg til salær, påløpe offentlige avgifter, rettsgebyrer og utlegg. Det kan tilkomme merverdiavgift også på utlegget.

I mange tilfeller har klienten krav på rettshjelpdekning gjennom sitt forsikringsselskap eller fri rettshjelp gjennom Fylkesmannen. Vi undersøker muligheten for å søke slik rettshjelpdekning. Firmaet yter også intern rettshjelp "pro bono publico".

For hvert enkelt oppdrag av en viss varighet får klienten tilsendt en oppdragsbekreftelse som gir en beskrivelse av det enkelte oppdrag. I denne gis det også et estimat over hvor mye salær som vil påløpe i saken.

ADVOKATFIRMA FRØYNES MNA - MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING
Tollbugata 6, 6002 Ålesund. Telefon: 21 38 73 25. Faks: 21 38 73 26. Mobil: 97 10 58 16. E-post: office@froynes.no